Provozní řád MC

1. Mateřské centrum je možné navštěvovat:

Úterý: 9:00 – 11:00 Klub Křemílek

Čtvrtek: 15:00 – 18:00 Kroužky – výtvarný a dramatický

Čtvrtek: 9:00 – 12:00 Klub Křemílek

Ostatní kroužky, cvičení, přednášky – dle dohody s lektorem

Změnu otevírací doby v době prázdninového provozu si vyhrazuje MC Křemílek.

2. Při vstupu do MC je každý návštěvník povinen zaplatit vstupné dle aktuálního ceníku a zapsat se do denního listu návštěvnosti.

3. Při první návštěvě musí každý návštěvník vyplnit evidenční list (každý kalendářní rok nový list).

4. Před vstupem do vnitřních prostor je nutno se přezout, není dovoleno vstupovat dovnitř v obuvi a to ani dětem.

5. Do mateřského centra není dovoleno vodit domácí zvířata.

6. Nenavštěvujte centrum s nemocnými dětmi, buďte ohleduplní k ostatním.

7. Z hygienických důvodů je zakázaný pohyb dětí bez plen nebo spodního prádla.

8. Z důvodu bezpečnosti a spláchnutí své dítě vždy doprovoďte na WC.

9. Po použití nočníku je nutné, aby ho maminka po svých dětech umyla, vydezinfikovala a opět vrátila do umyvadla na toaletě.

10. Pleny svým dětem měňte pouze na přebalovacím pultu. Na přebalovacím pultu nenechávejte děti nikdy bez dozoru. Použité pleny vyhazujte pouze do koše.

11. Pokud se vaše dítě pomočí na koberec – je nutné to ihned řádně vyčistit, na linoleum – je nutné to ihned řádně vytřít a vydezinfikovat. Z důvodu bezpečnosti je nutné místo označit do úplného vyschnutí.

12. Není dovoleno hračky vynášet z mateřského centra do prostor domu služeb.

13. Dohlédněte na své děti, aby neničily hračky a zařízení MC. Za škody způsobené dětmi odpovídají rodiče, případné škody je nutné uhradit v hotovosti nebo se domluvit na odpovídající náhradě škody.

14. Jíst a pít je zakázáno v herně. Svačinky konzumujte pouze u stolečků (to platí i pro rodiče).

15. Pokud si vaříte nápoje nebo ohříváte jídlo v kuchyňce, vždy po sobě nádobí umyjte, utřete a ukliďte.

16. Nápoje v šálcích nebo jídlo na talířích nenechávejte bez dozoru! Hrozí opaření dětí nebo jejich rozlití.

17. Jestliže děti nadrobí, nebo něco rozlijí, je nutné, aby to maminky po nich vyluxovaly a uklidily.

18. Veďte své děti k pořádku. Před odchodem z MC společně se svým dítětem ukliďte hračky na svá místa.

19. V době konání pravidelných programů, je klub vyhrazen pouze pro rodiče s dětmi, kteří se chtějí do programu zapojit. Ostatním není dovoleno po dobu programu do klubu vstupovat a program tím narušovat.

20. Za bezpečnost dětí ručí po celou dobu pobytu v centru rodiče nebo doprovod dítěte, proto nenechávejte své děti bez dozoru. Sdružení mateřského centra nenese odpovědnost za škody či úrazy, které osobám vzniknou během jejich pobytu v MC. Doporučujeme mít uzavřeno úrazové pojištění.

21. Šetřete vodou, elektřinou i materiálem.

22. V mateřském centru třídíme odpad, používejte k tomu určené nádoby.

23. Nebojte se obrátit  na nás prostřednictvím vzkazů, přání, stížností a inspirací. Vhazujte je prosím do poštovní schránky u vchodových dveří do MC nebo nás oslovte přímo v klubu.

24. Návštěvníci, kteří nebudou akceptovat provozní řád, mohou být z mateřského centra vykázáni.

25. V prostorách mateřského centra je zakázáno kouřit, požívat návykové látky a alkohol.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete naše pravidla.
My se za to vynasnažíme pobyt v MC Vám co nejvíce zpříjemnit a zútulnit.


Mgr. Alena Nováková

Koordinátorka MC Křemílek

Tel: 603 586 747

MC Křemílek, Dům služeb, Náměstí 7, 382 03 Křemže. www.kremilek-kremze.cz

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Kalendář akcí

kremilek_17.jpg

 Cvičení v Křemílku

Více:

Aktuální informace:

 

FestivalRodiny.jpg

 Příměstské tábory 

VÍCE:

Přihlášky a informace

 

www.kremze.cz

HDRY_BARVA-page-001.jpg 

www.materska-centra.cz

www.kraj-jihocesky.cz

 

Starnet_nové_logo_2019_web.png

Logo_ROSSMANN_drogerie_parfumerie_jpg.jpg